Projekty badawcze (własne, promotorskie)

prof.dr hab Andrzej Seweryn
Modelowanie sprężysto-plastycznych zagadnień kumulacji uszkodzeń i pękania elementów konstrukcyjnych w złożonym stanie obciążenia

dr hab. inż. Bazyli Krupicz
Zagadnienia tribologiczne podczas zagęszczania ośrodków sypkich na przykładzie mieszanki wapienno-piaskowej (promotorski)

prof. Oleksandr Jewtuszenko
Analityczne i numeryczne modelowanie procesu nieustalonej generacji ciepła w elementach tarciowych układów hamulcowych

dr inż. Adam Bajkowski
Analiza naprężeń wywołanych naciskami kontaktowymi w jednorodnym ośrodku z pokryciem gradientowym

dr hab. inż. Andrzej Kazberuk
Analityczno-numeryczne modelowanie procesów deformacji i pękania ciał z karbami

dr hab. Ewa Pawłuszewicz
Własności h-różnicowych układów sterowania niecałkowitego rzędu

dr inż. Marek Romanowicz
Mikromechaniczne modelowanie zniszczenia polimerowych kompozytów włóknistych

mgr inż. Tomasz Wyszkowski
Dynamika oddziaływania pęcherzy gazowych w procesie niestacjonarnego formowania się u wylotu dysz zanurzonych w cieczy newtonowskiej

©2013 - Wydział Mechaniczny PB