Projekty badawcze (własne, promotorskie)

prof. Oleksandr Jewtuszenko
Analityczne i numeryczne modelowanie procesu nieustalonej generacji ciepła w elementach tarciowych układów hamulcowych (2011-2014)

dr inż. Adam Bajkowski
Analiza naprężeń wywołanych naciskami kontaktowymi w jednorodnym ośrodku z pokryciem gradientowym (2012-2015)

dr inż. Marek Romanowicz
Mikromechaniczne modelowanie zniszczenia polimerowych kompozytów włóknistych (2012-2017)

dr hab. inż. Andrzej Kazberuk
Analityczno-numeryczne modelowanie procesów deformacji i pękania ciał z karbami (2012-2015)

mgr inż. Tomasz Wyszkowski
Dynamika oddziaływania pęcherzy gazowych w procesie niestacjonarnego formowania się u wylotu dysz zanurzonych w cieczy newtonowskiej (2012-2015)

©2014 - Wydział Mechaniczny PB